V novozélandských pečeňovkách odhalili vedci zaujímavé molekuly. Tie ako keby z oka vypadli marihuanovémy tetrahydrokanabinolu. Na rozdiel od nej ale látky z pečeňoviek nepôsobia na ľudskú psychiku.

​Pečeňovka - to nie je len paštéta. Pečeňovky čiže Marchantiophyta tvoria jednu z najprimitívnejších evolučných vetiev pozemskej flóry. Pečeňovky druhu Radula perottetii rastú na Novom Zélande a v Tasmánii. A nie náhodou ich tak ako starí Tasmánčania, tak aj novozélandskí Maori používali na liečenie mnohých chorôb.

Už v roku 1994 odhalili japonskí vedci pod vedením Yoshinoriho Asakawu v novozélandských pečeňovkách molekuly, ktoré sa chemickou štruktúrou nápadne podobajú kanabinoidom stojacim v pozadí účinkov marihuany. Nikto ale vlastnosti týchto látok označovaných ako perotetíneny hlbšie neskúmal.

Účinky konope zaisťujú látky zvané kanabinoidy. Tie sa viažu v mozgu na rovnaké miesta ako molekuly, ktoré si ľudský organizmus vyrába z kyseliny arachidonovej a ktoré sa označujú ako endokanabinoidy. Medzi endokanabinoidy patrí napríklad anandamid alebo arachidonoylglycerol. Dlho prevládala myšlienka, že konope má na produkciu kanabinoidov monopol, ale potom sa ukázalo, že podobné molekuly majú vo "výrobnom programe" aj ďalší zástupcovia rastlinnej ríše.

Tím švajčiarskych vedcov sa teraz vrátil k zabudnutým perotetinenom. Výsledky svojho bádania zverejnil vo vedeckom časopise Science Advances.

Zdroj: Shutterstock

​​Dve tváre kanabinoidov

To, že sa perotetíneny podobajú hlavnému marihuanovému kanabinoidu THC (skratka z tetrahydrokanabinol), neznamená, že budú mať na ľudský organizmus podobné účinky. Preto ich tím vedený Jürgom Gertschom z univerzity v Berne dôkladne otestoval. Najprv si museli vedci perotetíneny synteticky vyrobiť, pretože úroda pečeňoviek na Novom Zélande a následná izolácia príslušných molekúl neprichádzali do úvahy.

Syntéza mala jednu veľkú výhodu. Vedci vyrobili dve odlišné priestorové formy perotetínenov označované ako cis a trans. Aj marihuanový THC sa vyskytuje v cis a trans forme a každá z nich sa viaže s inou ochotou na molekuly CB1 a CB2, ktoré sprostredkovávajú ako účinky človeku vlastných endokanabinoidov, tak aj účinky konopných kanabinoidov.

Pokiaľ sa kanabinoid naviaže v mozgu na väzobnú molekulu CB1, má to za následok zmenu psychického stavu. Pri väzbe na molekulu CB2 zasahujú kanabinoidy do chodu imunitného systému a dokážu potlačiť zápaly.

"Ako asi bude účinkovať cis a trans forma perotetínenov?," pýtali sa švajčiarski vedci.
Zdroj: Shutterstock

​​Nádej na nový liek

Výsledky testov "v skúmavke", kde vedci priamo sledovali väzbu perotetínenov s molekulami CB1 a CB2, aj výsledky testov na myšiach, ktorým vedci podávali buď cis alebo trans formu pečeňovkového kanabinoidu, znamenajú významný pokrok vo farmaceutickom využití týchto veľmi zaujímavých, ale zároveň aj nutne kontroverzných látok.

Cis forma perotetínenu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v pečeňovkách, sa viaže len veľmi slabo na molekuly CB1, zato vykazuje solídnu väzbu na molekuly CB2. Nespráva sa teda ako psychoaktívna látka, zároveň ale dokáže tlmiť nežiaduce reakcie imunitného systému. Pokusy na myšiach potvrdili, že perotetíneny ľahko prenikajú do mozgového tkaniva a pôsobia tam priamo na neuróny.

Pokiaľ vedci podali myšiam marihuanové THC, menilo sa správanie zvierat podobne ako správanie fajčiarov marihuany. Keď ale myši dostali cis formu perotetínenu, ich správanie sa nemenilo. Cis perotetínen zároveň ovplyvnil v mozgu produkciu prostaglandínov, ktoré sa podieľajú na zápalových reakciách. Cis perotetínen pôsobí podobne ako "vnútorný" kanabinoid arachidonyolglycerol, a nie ako "marihuanový" kanabinoid THC.

Všetko vyzerá nádejne. Perotetíneny by mohli raz zastúpiť v liečbe marihuanu. Mohli by liečiť ľudské neduhy dokonca lepšie a navyše bez nežiaducich vedľajších účinkov. Ako ale zdôrazňujú samotní autori novej štúdie, k lieku, ktorý by sme dostali v lekárni, povedie ešte veľmi dlhá cesta.

Aj keby výskum cis perotetínenov nakoniec neskončil úspešným uvedením lieku na trh, nový postup syntézy pečeňovkových kanabinoidov je prísľubom pre výrobu mnohých ďalších molekúl s pozmenenou štruktúrou. Možno sa nové lieky skrývajú práve medzi nimi. Samozrejme sa medzi derivátmi perotetínenov môžu vyskytnúť aj látky, ktoré budú mať silnejšie psychoaktívne účinky než THC. Ale to je iný príbeh.

Melatonín namiesto tabletky na spanie? Toto by ste mali vedieť

Užívanie melatonínu ako prostriedku na uľahčenie zaspávania a úpravu spánkového režimu je u nás čoraz populárnejšie. Na rozdiel od iných krajín, je na Slovensku tento hormón voľne dostupný vo forme tabliet a nie je viazaný na lekársky predpis.

Zdroj: CNC