Počas cestovania po Grécku, sa v hlave vtedy len 16-ročného Boyana Slata zrodila nevinná myšlienka: čo keby bol oceán samočistiaci alebo aspoň čiastočne očistený? O osem rokov, 31 miliónov dolárov a niekoľko prototypov neskôr, sa zdá, že jeho projekt na čistenie oceánov, bude skutočne riešením tohto pálčivého problému zbierania a recyklácie plávajúcich plastových odpadov v oceáne.

Boyan Slat je naozaj mladý – narodil sa v roku 1994 v Holandsku a mal len 18 rokov, keď založil neziskovú organizáciu Ocean Cleanup. Odvtedy sa aktivita odhodlanej komunity stala taká významná, že Boyan okrem mnohých iných vyznamenaní získal aj najvyššiu environmentálnu cenu OSN a v roku 2016 ho Forbes zaradil do rebríčka najúspešnejších ľudí pod tridsať.

Boyan Slat Boyan Slat Zdroj: Getty
​"Na to, aby sa spoločnosť rozvíjala, nestačí len napredovať, musíme po sebe aj upratať," hovorí Boyan Slat.

Po niekoľkých expedíciách a komplexných výskumoch oblasti plánuje spoločnosť Ocean Cleanup spustiť svoj plávajúci, pasívny mechanizmus v polovici tohto roku. Vynález nazvaný Pac-Man, ktorý pohlcuje plasty využívaním oceánskych prúdov, plánuje namiesto tisícročia pozbierať polovicu tichomorskej skládky v priebehu piatich rokov.

Zdroj: Ocean Cleanup

​Čo je tichomorská skládka?

Približne 1,15 až 2,41 milióna ton plastového odpadu ročne, sa z okolitých riek dostane do oceánu, kde sa na hladine vody v dôsledku slnečného žiarenia, vĺn, morskej fauny a zmeny teplôt vodného prostredia rozpadá na menšie kusy. Tento ostrov odpadov na severe Tichého oceánu je najväčším z piatich  nahromadených odpadových skládok medzi Havajom a Kaliforniou. Podľa štúdie Ocean Cleanup pokrýva táto skládka plastového odpadu približne 1,6 milióna štvorcových kilometrov, čo je trojnásobok veľkosti Francúzska.

Zdroj: Ocean Cleaup

​Ocean Cleanup spustil v roku 2015 prieskum pomocou tridsiatich lodí a 652 povrchových sietí na zmapovanie oblasti. Do prieskumu v roku 2016 zapojil aj leteckú expedíciu. Výskum ukázal, že tichomorská skládka obsahuje približne 80 tisíc ton plastového odpadu, čo je až šestnásťkrát vyššie množstvo, ako boli pôvodné odhady. Táto masa pozostáva z 1,8 miliárd kusov plastu rôznych veľkostí, z ktorých mikroplastické kusy vykazujú v posledných desaťročiach exponenciálne stúpajúcu tendenciu - to znamená, že sa do nej v rovnakom časovom úseku dostáva  viac plastového odpadu, než je možné vyčistiť.

Zdroj: Unsplash

​Čo bude so živočíchmi a samotnou vodou?

Nemusíte byť vedcom, stačí otvoriť ktorýkoľvek spravodajský portál a neuplynie deň, aby ste sa nedozvedeli o škodlivých účinkov mikroplastov. Zdá sa, že je to jeden z najvážnejších problémov a čistenie mikroplastov je mimoriadne zložitá úloha a predstavuje obrovské riziko pre zvieratá: ich farba a veľkosť spôsobujú, že si ich vodné organizmy mýlia s potravou a ohrozujú tým ich prežitie.

Zdroj: Unsplash

​Ako príklad stačí spomenúť morské korytnačky ulovené rybármi v oblasti: až 74 percent ich celkovej stravy tvoria plasty. Plast spolu s chemikáliami, z ktorých je vyrobený, sa hromadí v tele živočíchov a ako potrava sa dostáva aj do veľkých rýb, ktoré konzumujú tie malé. Na konci potravinového reťazca je človek.

Podľa nedávnej správy OSN sa vplyv tohto problému na hospodárstvo zvyšuje: škody na vodnom ekosystéme dosiahli výšku 13 miliárd dolárov, vrátane čistenia pobrežia až po zánik rybolovu.

Zdroj: Unsplash

​Nebezpečenstvo je nesporné a riešenie tohto problému pred Boyanom Slatom ešte nikdy nebolo tak blízko – prinajmenšom dúfame, že uvedenie prvého pasívneho čistiaceho prostriedku do prevádzky tento rok, naplní do neho vkladané nádeje. Po úspechu projektu – podľa plánu – sa recykláciou a predajom plastového odpadu získajú dostatočné zdroje na vyčistenie ďalších štyroch skládok v Južnom Tichomorí, Severnom Atlantiku, Južnom Atlantiku a Indickom oceáne.

Loď veľkosti futbalového štadióna má znečistené oceány zbaviť plastového odpadu

Švajčiarsky dobrodruh a cestovateľ odhalil verejnosti minulý týždeň na 46. ženevskom veľtrhu vynálezov unikátny model lode s názvom Manta.

Zdroj: Ocean Cleanup