Prečo sa oplatí mať havarijné poistenie a čo kryje havarijné poistenie?

Je pre mňa výhodné zabezpečiť si havarijné poistenie? To je otázka, ktorú si kladie nie jeden šofér. Odpoveď je však jasná.

Každé vozidlo s pridelenou slovenskou štátnou poznávacou značkou musí mať podľa zákona vyriešené aj povinné zmluvné poistenie. Havarijná poistka je ale dobrovoľná.

V prvom prípade sa bavíme o krytí škody, ktoré spôsobíte na svojom vozidle niekomu inému. Treba si však uvedomiť, že na tie, ktoré vykonáte na vlastnom aute, sa to nevzťahuje a poisťovňa vám nič nepreplatí. Nemá totiž nastavenú spoluúčasť. Havarijné poistenie sa vzťahuje aj na škody tohto druhu, popri tom aj na spôsobené neznámym vinníkom. Zaradiť tu môžeme klasické havárie, krádež, živelné pohromy, pád predmetu, vandalizmus alebo zrážka so zverou. Veľký pozor ale na výnimky, ktoré si poisťovne uplatňujú. To sa týka najmä škôd spôsobených pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Platná musí byť aj štátna technická kontrola (STK). Navyše je tu možnosť pripoistenia rôznych iných škodových udalostí. Havarijná poistka je mimoriadne výhodná najmä pre majiteľov novších automobilov alebo tých, ktorým v garáži parkujú staršie luxusnejšie kúsky. 

Havarijné poistenie kryje:

 • Odcudzenie vozidla
 • Havárie
 • Vandalizmus
 • Zrážka so zverou
 • Škody spôsobené živelnou pohromou (blesk, krúpy, záplavy, lavíny a pod.)
 • Poistenie okien na vozidle
 • Pád predmetu na vozidle

Dôležitou záležitosťou tohto zabezpečenia je spoluúčasť na havarijnom poistení. Ide o zmluvne dohodnutú sumu, ktorou sa poistenec podieľa na škodovej udalosti. O tú mu bude následne krátené poistné plnenie (môže sa vzťahovať aj na konkrétne pripoistenie). Spoluúčasť môže byť vyjadrená fixne (presná suma), percentuálne (vopred dohodnuté percento zo škody) alebo kombinovane (uplatní sa vyššia suma). Pri havarijnom poistení bez spoluúčasti treba počítať s vyššou ročnou sumou poistenia, no v prípade plnenia poistnej udalosti sa vás to po finančnej stránke nijako nedotkne. 

Union Poisťovňa vychádza v ústrety

So zaujímavým produktom prišla poisťovňa Union. Tá umožňuje svojim zákazníkom využiť výhody kombinácie havarijného poistenia s povinným zmluvným poistením. Takto si majiteľ vozidla môže vybrať to, čo naozaj potrebuje poistiť. Navyše ide o bleskové riešenie. Podobne ako PZP, aj tu to zvládnete napríklad online spôsobom z pohodlia vášho domova či dokonca prostredníctvom mobilného telefónu. Táto kombinácia vám pomôže pri krytí rizika zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte sebe či iným. Popritom sa môžete spoľahnúť na krytie aj pri živelných udalostiach, vandalizme či krádeži. K dispozícii je online poistenie auta, motorky, trojkolky, štvorkolky či prívesného vozíka.

Novinkou je kalkulačka havarijného poistenia. Za pár sekúnd si vďaka nej vypočítate, koľko by váš vyšlo poistenie na konkrétne vozidlo. Stačí len vyplniť údaje a zvoliť si pre vás vhodnú kombináciu poistenia z ponuky Union. Platba je maximálne bezpečná a možná cez internet banking či kartou. Všetky potrebné dokumenty k poisteniu vám budú zaslané na e-mail. 

Ponuka hlavného poistenia zahŕňa:

 • Poistenie pre prípad havárie a vandalizmu pre autá
 • Povinné zmluvné poistenie pre autá, motocykle a prívesné vozíky
 • Poistenie proti živlom pre autá
 • Poistenie proti živlom pre autá

Kombinácia hlavného poistenia s doplnkovým poistením:

 • Úrazové poistenie vodiča auta
 • Poistenie proti stretu so zverou pre autá
 • Poistenie batožiny pre autá
 • Asistenčné služby pre motocykle a autá