Je čas na obavy? Morské živočíchy sa sťahujú do Arktídy

Globálna viac než storočná analýza vyše 300 zvierat ukazuje, že teritórium cicavcov, planktónu, rýb, rastlín a morských vtákov sa mení. Morské živočíchy vďaka otepľovaniu oceánov smerujú do Arktídy.

Vedci z University of Bristol a Exeter preskúmali 540 publikovaných súborov údajov o zmenách počtu zvierat, aby zistili ako morské rastliny a zvieratá reagujú na zmenu teploty vody a zostavili rozsiahlu analýzu, ktorá ukazuje, ako sa chovanie zvierat v poslednom storočí zmenilo, keď sa svetové vody ohriali o viac ako jeden stupeň Celzia.

„Predpovedali sme, že otepľovanie morí povedie k zvýšeniu počtu zvierat smerom k Arktíde, pretože tieto biotopy budú oveľa príjemnejšie. V smere k rovníku, sa naopak počet zvierat zníži, pretože na prežitie tam bude príliš teplo,“ uviedla autorka štúdie Louise Rutterford.

Podľa analýzy sa morské populácie v oboch oblastiach zmenili, kým napríklad populácia tučniakov okatých a sleďov sa kvôli otepľovaniu v mieste ich pôvodného výskytu zmenšila, na jej chladnejšej hranici vzrástla.

  • niektoré druhy morských živočíchov sa dokážu adaptovať pri zmene klímy
  • tie s biotopom pri rovníku sa nedokážu dostatočne rýchlo prispôsobiť tak, aby prežili otepľovanie.

Aj rast aj pokles ich populácie sú dôvodom na obavy, pretože môžu mať škodlivý vplyv na širší ekosystém.

Keďže sa očakáva, že globálne teploty do roku 2050 vzrastú až o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s úrovňami pred industrializáciou, štúdia dospela k záveru, že tieto teritoriálne posuny budú pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach:

„Očakávame, že zmena klímy bude mať stále väčší vplyv na morský život.“

Podľa Rutterford táto situácia môže zvýšiť možnosti rybolovu, ale zároveň bude mať negatívny vplyv na pobrežné organizmy:

„Oteplenie oceánov môže poskytnúť domov škodlivým parazitom a ich premnoženiu v akvakultúre, na miestach, kde sa predtým nenachádzali.“