Najsilnejšia kyselina sveta je 20 triliónkrát silnejšia ako koncentrovaná kyselina sírová

Každý, kto čítal fantasy sériu Plochozem od Terryho Pratchetta, vie o alkoholickom nápoji vyrobenom z jabĺk (najmä z jabĺk), ktorá sa nedá piť ani z kovového pohára a už z jeho pary zlieza farba zo stien. Alebo tu máme pivo trollov, v ktorom pre chuť rozpúšťajú mincu. Takéto kyseliny existujú aj v skutočnosti a nazývajú sa superkyselinami. Sú to kyseliny, ktoré sú účinnejšie ako stopercentná kyselina sírová (to znamená, že vo vode uvoľňujú buď viac protónov alebo vodíkových iónov), čiže ich hodnoty H0 sú nižšie ako -12.

Najsilnejšia superkyselina má H0 -31,3 a nazýva sa kyselina fluóroantimoničná, čiže HSbF6. Tvorí sa exotermickou reakciou fluorovodíka a pentafluoridu antimoničného zmiešaním rovnakého množstva obidvoch zložiek. Výsledná kyselina je 20*1019 čiže 20 triliónkrát silnejšia ako stopercentná kyselina sírová. Hravo rozpustí sklo a väčšinu organických zlúčenín, takže cez vás pretečie rýchlejšie ako studená mliečna šťava z kvasených uhoriek.

Pri kontakte s vodou sa rozkladá explóziou, takže ju nemožno používať v podobe vodného roztoku alebo riedenú vodou. Rieši sa to zmesou fluorovodíka a vody. Dokonca aj jej výpary sú extrémne toxické a pri vysokých teplotách produkujú fluorovodík.

Keďže sa s ňou len ťažko zaobchádza, nevyužíva sa v mnohých oblastiach, ale tam, kde áno, je celkom užitočná. Používa sa v chémii a organickej chémii na protonizáciu organických zlúčenín. Dokáže oddeliť H2 od izobutánu a metán od neopentánu. Vyskytuje sa aj v ropnom priemysle ako katalyzátor.

Či je silnejšia ako krv filmového Votrelca, o tom zatiaľ neexistuje vedecký konsenzus.