Mariňáčky sú najdrsnejšie: Predviedli, aký je život v elitnej jednotke

Fleet Week, je v podstate PR udalosťou, ktorá približuje civilnému obyvateľstvu zbor námornej pechoty. To je na jednej strane užitočné, pretože im to dáva väčšiu dôveru u obyvateľstva a na druhej strane je dobré, ak mladí ľudia budú pri náboroch považovať túto kariéru za atraktívnu možnosť.

Americká armáda má v súčasnosti 15 percent žien a ešte menej - len 5 percent - vyšších dôstojníčok. Ženy môžu slúžiť v armáde už 100 rokov a od roku 2015 neexistuje žiadna oblasť, v ktorej by neboli prítomné.

V krátkom dokumente VICE dve poručíčky sprevádzajú po veliteľstve flotily reportérku? ktorá sa potom ide na Times Square porozprávať s civilistami.

Zdroj: YouTube