Elektronické cigarety negatívne ovplyvňujú krvný obeh: Aj keď neobsahujú nikotín

Zatiaľ čo v prípade klasických cigariet nie sú o ich negatívnych dopadoch žiadne pochybnosti, v prípade elektronických alternatív sme v odhaľovaní ich možnej škodlivosti len na začiatku. Výsledky výskumu lekárskej fakulty pri Pensylvánskej univerzite priniesli na prvý pohľad zarážajúci záver: elektronické cigarety negatívne ovplyvňujú krvný obeh, a to aj keď neobsahujú nikotín.

Až doteraz boli v kontexte s možnými zdravotnými dopadmi elektronických cigariet najčastejšie spomínané náplne ("liquidy") obsahujúce toxické zložky. Takzvané "vapovanie", teda inhalácia zahriateho roztoku, bolo niekoľkými výskumami spájané s rôznymi formami ochorenia pľúc.

Lákavý nikotín

Väčšina "elektronických fajčiarov" používa náplne s obsahom nikotínu. Tento rastlinný pyridínový alkaloid obsiahnutý v tabaku má stimulačné a uvoľňujúce účinky. Okrem toho ale neprirodzene stimuluje srdcovú činnosť, a predovšetkým vyvoláva extrémne silnú závislosť - dokonca je považovaný za jednu z najnávykovejších látok.

Lenže aj konzumenti, ktorí používajú "liquidy" bez nikotínu, ohrozujú svoje zdravie - konkrétne škodia svojím cievam. Vedci došli k záveru, že aj ojedinelé vapovanie môže zhoršiť funkciu krvného obehu. Výsledky štúdie stoja na testovaní 31 dospelých a zdravých nefajčiarov.

Účastníci výskumu najskôr podstúpili vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie, čo je zobrazovacia technika používaná na zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela. Potom mali za úlohu fajčiť elektronickú cigaretu bez obsahu nikotínu a následne opäť absolvovali vyšetrenia.

Škodí aj bez nikotínu

Výsledky boli pomerne prekvapivé: aj jednorazové užitie elektronickej cigarety viedlo k znateľnému zníženiu prietoku krvi v stehenných tepnách o 17,5 percenta a zhoršeniu endoteliánej funkcie, ktorá môže mať vplyv na rozvoj aterosklerózy (kôrnatenie tepien) Štúdia varuje, že následkom narušenia krvného obehu sa vapujúci jedinec vystavuje riziku mozgovej mŕtvice alebo infarktu.

Vedci hľadali príčinu a našli ju v roztoku glycerolu a propylénglykolu, ktorý je používaný na výrobu "liquidov". Vedúci výskumu Felix W. WEhrli vysvetlil, že

"kým roztok môže byť sám o sebe relatívne neškodný, počas procesu jeho odparovania môže dôjsť k premene molekúl - predovšetkým propylénglykolu a glycerolu - na toxické látky".

Výsledky je pochopiteľne nutné brať s určitou rezervou - už len z prostého dôvodu relatívne malej vzorky testovaných osôb. Aj v prípade potvrdenia zdravotných dopadov je škodlivosť elektronických cigariet v porovnaní s klasickými nižšia, pretože pri ich používaní nedochádza k vdychovaniu spalín z horiaceho tabaku.

Zdroj: CNC