V Singapure sa podarilo zachytiť na video zvláštne tornádo

A prešla cez neho aj loď.

Tornáda sa vyskytujú väčšinou v strednej časti severoamerického kontinentu, ale niekedy sa môžu vytvoriť aj inde.

Zvláštnosťou posledného zachyteného tornáda je, že sa vytvorilo v blízkosti pobrežia nad morskou hladinou a stálo na jednom mieste, kde do seba vťahovalo vodu. Javilo sa tak bezpečné, že ním prešla aj menšia loď:

Zdroj: YouTube