Do tajomných hlbín: Potopení vedci vnútri ponorky

Vedci sa potrebujú potopiť do tajomných hlbín. Ale ako? Dokonca aj so špičkovým potápačským vybavením sa dostanete len pár desiatok metrov pod hladinu. Najlepší a najosvedčenejší nápad je: potopiť sa vnútri ponorky.

Žiadny človek vybavený lepším potápačským vybavením nie je schopný potopiť sa a pracovať v hĺbkach väčších než 50 metrov, len trénovaní športoví potápači sa dostanú až do 100 metrov. Ich pobyt v takých hĺbkach je ale limitovaný časom - na celú tú dobu vrátane pomalého výstupu (kvôli dekompresii) im musí vystačiť náplň kyslíkových bômb.

Špeciálna ponorka, ktorej osadenstvo nemusí so žiadnou dekompresiou počítať, preto posunula hranice ponoru o viac než 200 metrov. Vedci sedia pohodlne v normálnom tlaku a diaľkovo ovládajú vonkajšie "končatiny", ktorými zbierajú vzorky, odfukujú usadeniny, vyháňajú drobné živočíchy z ich úkrytov, aby ich mohli opäť diaľkovo riadenými prístrojmi fotografovať a filmovať. Pozrite sa, ako sa v takej miniponorke pracuje a čo vedci z ich priezorov vidia.

Špeciálne zariadenie pomáha vedcom zbierať vzorky rýb. Tie by umelou rukou lovili dosť obtiažne, vedci preto vypustia do miesta, kde predpokladajú ich výskyt, chemikáliu, ktorá ryby omámi. Uspené rybičky vynesie vodný vztlak z ich úkrytov, takže ich špeciálne sacie rameno nasaje a umiestni do nádrže mimo ponorky.

Omámené ryby je možné z ich úkrytu aj vyfúknuť.

Okrem rýb vedci lovili aj ďalšie živočíchy na útese, zamerali sa napríklad na útesové kraby.

Veľakrát sa ale vedci uspokoja len s pozorovaním a fotografovaním rýb a ďalších živočíchov, ktorí obývajú toto pásmo večného súmraku.

Zdroj: CNC