Koralové útesy sú oceánskou obdobou tropických dažďových pralesov. Predstavujú rovnako dôležitý a rovnako bohatý ekosystém našej planéty.

Koraly patria medzi pŕhlivce, rovnako ako medúzy alebo morské sasanky. Nechýbajú im preto ani pŕhlivé chápadlá. Po celý svoj život zostávajú v štádiu polypov, ktorí sa rozmnožujú nepohlavne. Každý jedinec si buduje z uhličitanu vápenátého svoju vlastnú schránku, v ktorej sa ukrýva. Ako schránok, stavaných jedna na druhú pribúda, útes pomaly rastie.

Väčšinu z nich nájdeme v teplých moriach a oceánoch celého sveta. Pre morský ekosystém majú obrovský význam - poskytujú obživu, úkryty či miesta na rozmnožovanie obrovskému množstvu morských živočíchov. Pretože ku svojmu rastu potrebujú dostatok svetla, môžu rásť len do určitých hĺbok, vyskytujú sa tak najčastejšie pri pobreží, ktoré tak chránia pred vlnobitím. Najväčší a tiež najznámejší svetový útes, Veľký bariérový, lemuje severovýchodné pobrežie Austrálie. Ako úžasné je to dielo prírody a aké tvory ho obývajú, vám aspoň čiastočne priblížia nasledujúce videozáznamy.

Blednutie koralov

Koralové útesy vrátane Veľkého bariérového ohrozujú zmeny klímy, predovšetkým otepľovanie oceánov. Vedci sa snažia nájsť spôsoby, ako útesy zachrániť, najúčinnejšie by ale bolo zastaviť otepľovanie planéty a tým aj oceánov, ktoré spôsobuje blednutie a následné umieranie koralov.

Pokiaľ sa ale situácia nezmení, vedci sa obávajú, že koralové útesy z našej planéty zmiznú.

Zdroj: CNC