Najdlhšie nákladiaky: Pozrite si úžasné diaľničné vlaky minulosti i súčasnosti

Diaľničné vlaky sa dnes najčastejšie spájajú s Austráliou, kde sa ich dá vlastne najviac vidieť, ale ich korene sú v Indii a Európe.

História diaľničných vlakov sa podľa väčšiny prameňov, zameraných práve na ich minulosť a problematiku, začala písať na začiatku 70. rokov 19. storočia v Indii. Britská koloniálna správa vtedy totiž ešte nedisponovala rozvinutou železničnou sieťou, ale potrebovala ekonomicky a relatívne rýchlo prepravovať náklady aj osoby na dlhé vzdialenosti.

Spoločnosť Grand Trunk Road vtedy v Indii nasadila parné ťahače, pomenované The Primer a Rawee, za ktorých návrhom stál Angličan Thomson. Vďaka rozkvetu železnice ale boli tieto stroje koncom 19. storočia prekonané a v ich ďalšom vývoji sa už nepokračovalo.

Diaľničné vlaky spoločnosti Grand Trunk Road síce ustúpili železnici a upadli do zabudnutia, ale údajne poslúžili ako inšpirácia pre román Dom na paru, v ktorom Jules Verne nechal svojich hrdinov cestovať súpravou, ktorú tvoria dva obytné vozy ťahač v podobe mechanického slona na parný pohon.

Pozrite si galériu

Zdroj: CNC