Unikátny objav študenta: V genealógii Luxemburgovcov zrejme došlo k zámene osôb

Študentovi Masarykovej univerzity v Brne sa podaril unikátny objav - zistil totiž, že tézy historikov, ktoré sa až donedávna zdali byť neochvejne pravdivé, zrejme stoja "na vode". Objav Ondřeja Schmidta sa týka moravskej vetvy Luxemburgovcov. Kniha, ktorá objav popisuje, nesie názov Jan z Moravy.

Podobný objav je nevídaný: z tohto obdobia sa málokedy stane objav natoľko zásadný, ktorý by doslova prepísal učebnice. Dôvodom nie je ani tak fakt, že ide o vzdialenú históriu, ako skôr o to, že existuje len veľmi málo prameňov. Práve ich starostlivé štúdium ale podľa všetkého študentovi histórie dopomohlo k unikátnemu objavu.

Ide o zapletený príbeh, v ktorom ide o jedného zo súrodencov markgrófa moravského, Jošta. Ten mal dvoch bratov - obaja sa volali Janovia, len jeden bol z manželského a druhý z nemanželského vzťahu. Historici sa domnievali, že slávnym aquilejským patriarchom sa stal manželský Jan Soběslav, brnenský študent ale argumentuje, že išlo zrejme o zámenu osôb. Slávnym patriarchom sa tak zrejme nestal manželský, ale nemanželský syn Jan. Otec oboch Janov bol Jan Jindřich, brat známeho Karola IV., notoricky známeho kráľa českého a cisára rímskeho.

"Takýto zásadný objav, ktorý vlastne zmení doterajšiu genealógiu Luxemburgovcov do istej miery aj dejiny Moravy na konci 14. storočia, sa podarí skutočne len zriedka. Okrem dôkladnej znalosti prameňov, schopnosti ich analýzy a kombinácie je ale nutná aj kvapôčka šťastia," uviedol historik Libor Jan, ktorý vyzdvihol, že sa tento objav pošťastil mladému študentovi doktorandského štúdia, nie staršiemu historikovi, ktorý sa Luxemburgovcami zaoberá celý svoj profesný život.

Celý príbeh pozoruhodného objavu popisuje kniha Jan z Moravy. Tá sa okrem iného zmieňuje, aké bolo postavenie nemanželských detí, alebo bastardov, v stredoveku. Nebol to vôbec raritný jav - nemanželské dieťa mal koniec-koncov aj Karol IV.

Zdroj: CNC