Evolúcia v priamom prenose? Amazonský kmeň Huaorani sa mení kvôli lovu opíc

V korunách stromov trávia toľko času, že na to začalo reagovať aj ich telo. Drvivá väčšina zo štyroch tisíc príslušníkov ekvádorského kmeňa Huaorani má veľmi ploché nohy, čo im umožňuje lepšie šplhať pri love opíc, ich hlavného zdroja potravy. Unikátny kmeň sa stále drží starých tradícií. Muži lovia pomocou otrávených šípok, rodiny žijú v tradičných chatrčiach a všetci hovoria jazykom, ktorý nie je príbuzný žiadnemu inému. Napriek tomu aj oni teraz čelia tlaku modernej spoločnosti.

Ich územie bolo síce už v roku 1990 vyhlásené ekvádorskou vládou za etnickú rezerváciu, ale ani to nezastavilo postup ťažobných spoločností. Dobývanie ropy sa stále približuje ich teritóriu a britský fotograf Pete Oxford sa strachuje, že by to mohlo znamenať koniec celého kmeňa. Ten je neodmysliteľne spätý s miestnou prírodou a dokonale sa jej prispôsobil.

Nejde pritom len o ploché nohy. Niektorí príslušníci kmeňa majú na každej nohe dokonca šesť prstov. Aj keď to sa dá pripísať aj miestnemu malému genofondu. Napriek tomu sú ale živým dôkazom o správnosti teórie evolúcie.

"Počas môjho života som bol svedkom masívneho úbytku domorodých kultúr a ich vedomostí. Postupne sa stávame jedným homogenizovaným celkom. To je pre mňa znepokojujúce," uviedol na svojich stránkach Pete Oxford.

Snaží sa preto zdokumentovať toľko domorodých kultúr, koľko len môže. Slová o homogenizácii potvrdzuje aj fakt, že jeho staršie fotografie používajú rôzne kmene na to, aby sa mohli vrátiť späť k tradičnému spôsobu života.

Budú ich raz potrebovať aj príslušníci kmeňa Huaorani? Oxford verí, že záujem verejnosti ich ešte môže zachrániť.

Pozrite si galériu

Zdroj: CNC