Ak ide o inteligenciu, skutočne im imponuje, že starší muži sú bystrí a dokážu viesť skvelé konverzácie. Ak hľadajú podobný stimul, u zrelého muža ho zaručene nájdu!

Máte 40+ a pracujete? Brzdite, podľa vedcov práca v takom veku škodí

Je síce pravda, že práca človeka zušľachťuje, ale pokiaľ je jej príliš, platíme za to určitú cenu: výrazne klesne náš kognitívny výkon. Slabne pamäť, duševná činnosť a schopnosť uvažovať, a to so sebou nesie aj nižšiu produktivitu práce. Po štyridsiatke to postihuje každého, kto pracuje viac než 25 hodín týždenne. Vyplýva to zo štúdie, na ktorej pracoval tím austrálskych a japonských vedcov a ktorej výsledky publikoval Inštitút aplikovaného ekonomického a sociálneho výskumu v Melbourne.

Vedci skúmali kognitívne schopnosti viac než 6 500 Austrálčanov vo veku nad štyridsať rokov a porovnávali výsledky týchto testov s počtom hodín, ktorý títo ľudia za týždeň odpracovali. Z ich analýzu vyplynulo, že existuje komplexný vzťah medzi prácou a inteligenciou: ak účastníci výskumu pracovali menej než 25 hodín týždenne, viedla ich práca k zvyšovaniu duševnej kapacity, ale ako náhle pracovali viac než 25 hodín týždenne, nastala okamžite opačná situácia.

"Práca zrejme spočiatku mozgové bunky stimuluje. Na určitom stupni ale vstupuje do hry stres spojený s fyzickou a duševnou prácou a priaznivý vplyv práce začína znehodnocovať. Príliš mnoho práce z hľadiska kognitívnych funkcií je horší, než keď nepracujeme vôbec," vysvetlil Colin McKenzie z japonskej Univerzity Keio.

Dve hypotézy príčin

Vedci zatiaľ analyzovali len súvislosť, ktorá existuje medzi počtom týždňa odpracovaných hodín a kognitívnym výkonom, a nezisťovali, aká je príčina pozorovaných výsledkov. Autori štúdie ale predložili dve hypotézy: je to stres a nedostatok spánku. Tieto faktory môžu hlboko ovplyvňovať štruktúru a kapacitu nášho mozgu. Účinky práce u osôb mladších ako 40 rokov môžu byť menej viditeľné.

"Usudzujem, že schopnosť obnovy mozgu u mladších osôb je rôzna," uvádza McKenzie. "Mladí ľudia bývajú odolnejší proti účinkom dlhých pracovných smien," dodal. Ľudia nad štyridsať rokov sú v takej fáze života, kedy sa často musia starať o malé deti alebo o starých rodičov. To im dodáva sociálnu úlohu zásadného významu a účinky intenzívnej práce na ich mozog sú komplexnejšie.

V práci tri dni do týždňa

V súvislosti so zvyšujúcim sa dôchodkovým vekom na celom svete výsledky štúdie naznačujú, že ak pracujeme viac a dlhšie, nezvyšuje to našu produktivitu. Práve naopak: tri dni práce za týždeň (25 hodín), čiže čiastočný pracovný úväzok, sa zdá byť produktívnejšou voľbou pre tých, ktorí prekročili štyridsiatku.

Zatiaľ čo v Taliansku to znie ako kacírstvo, pre Švédov je to skôr potvrdením nového trendu: rôzne podniky a inštitúcie tejto škandinávskej krajiny experimentujú so zavedením šesťhodinovej pracovnej smeny ako štandardu. Vyššia produktivita práce zamestnancov by mohla ospravedlňovať zachovanie rovnakej mzdy za situácie, kedy sa pracuje týždenne o desať hodín menej. Doterajšie výsledky túto hypotézu zrejme potvrdia.

Zdroj: ČTK