Sme zabijaci od prírody: Vraždiť je pre nás výhodné

Nová vedecká štúdia sa zamerala na výskum príčin smrti u Neandertálcov a ďalších pravekých kultúr. Výsledky dávajú odpoveď na otázku, do akej miery je ľuďom vlastný inštinkt zabíjať.

Podľa zistení bolo až 1 z 50 úmrtí spôsobené násilnou smrťou, či už išlo o popravu, smrť v boji, kanibalizmus alebo vraždy novorodencov. V porovnaní s obdobím pred 50 tisíc rokmi tvorí súčasný pomer násilných úmrtí približne 1 na 10 tisíc. Našťastie pre nás, kultúra a moderná civilizácia spôsobuje, že inštinkt zabíjať u ľudí postupne slabne.

Zdroj: Alamy

​Štúdia sa zamerala aj na iné druhy cicavcov a vedci sa snažili určiť, do akej miery majú sklony k násiliu dané geneticky. Podľa výsledkov približne 40 percent druhov cicavcov malo sklony k zabíjaniu v rámci vlastného živočíšneho druhu – najčastejšie s cieľom zlikvidovať konkurenciu a zvýšiť svoje šance na reprodukciu.

Najmenšia miera tendencií k usmrteniu iného príslušníka rovnakého živočíšneho druhu bola zistená u netopierov a veľrýb. Na opačnej strane škály stoja spolu s ľuďmi opice.

Zdroj: Daily Mail