Viete, aký starý je váš pes? Nech sa páči, môžete si to vypočítať

Ľudia si myslia, že vek psa je pomerne jednoduché vypočítať: stačí vynásobiť jeho vek siedmimi a hneď sa vie, koľko má náš miláčik ľudských rokov.

Je potrebné uviesť na správnu mieru, že v tomto prepočte je kus pravdy, psy starnú rýchlejšie ako ľudia, aj keď sa nedožívajú 80 rokov. Ale toto násobenie je o niečo komplikovanejšie.

Ak by sme podľa tohto všeobecne známeho pravidla chceli odhadnúť vek, povedzme, dvojročného psa, v ľudských rokoch by mal 14 rokov. Desaťročný chlpáč by mal v tom prípade 70 rokov.

Pri tomto násobení je potrebné brať na zreteľ aj iné faktory: váhu psa, plemeno a jeho zdravotný stav. A ani v tomto prípade nejde o jednoduché násobenie. V priemere zodpovedajú prvé dva roky psa 24 rokom ľudského veku. U viacerých plemien zodpovedá ich prvý rok života 14-15 ľudským rokom. Je potrebné počítať aj s inými faktormi: a to v závislosti od veľkosti a druhu plemena.

Ak počítame podľa veľkosti, sme už celkom blízko výsledku. Psov rozdeľujeme podľa veľkosti do štyroch skupín:

  • malé psy (do 9 kg),
  • stredne veľké psy (9 - 23 kg)
  • veľké psy (23 - 40 kg)
  • obrovské psy (nad 40 kg)

Podľa tejto tabuľky starnú väčšie psy trochu rýchlejšie ako malé:

Zdroj: pets.webmd

Pozrite si aj nasledujúci graf:

Zdroj: Twitter

V priemere zostarnú malé a stredne veľké psy za jeden rok o päť ľudských rokov, veľké o 6-7 rokov. Desaťročný mopslík sa teda považuje za 64-ročného, kým nemecká doga za 80-ročnú.

Zmiešané plemená žijú dlhšie pre svoju genetickú rozmanitosť a imunitu voči chorobám.