Degenerácia mozgu: Prečo sme čoraz nesústredenejší a lenivejší

Ak ste na sebe spozorovali, že mávate problém s prečítaním celého článku, táto informácia je pre vás nutnosťou.

Stále viac ľudí sa čoraz častejšie sťažuje na problémy s mozgovou činnosťou. Trápi ich rozptýlenosť, nemožnosť sústrediť sa, schopnosť zamerať myšlienky na riešenie nejakej úlohy, problémy so zapamätaním informácií a fyzická nemožnosť čítať dlhšie texty, nehovoriac o knihách.

Problém sa paradoxne netýka len starších ľudí, ale aj ľudí mladých a stredného veku. Príčina je v tom, že nikto sa nechce zriecť celodenného "prístupu k informáciám". Inými slovami, zrýchlená strata vašich mozgových funkcií začala, keď ste sa rozhodli byť neustále "online". A je jedno, či vás k tomu donútilo zamestnanie, nuda alebo strach "nebyť IN".

Degenerácia mozgu

Už v roku 2008 bolo známe, že priemerný užívateľ internetu nečíta viac ako 20 percent textu, umiestneného na stránke a najrôznejšími spôsobmi sa vyhýba čítaniu dlhších odsekov. Špeciálne výskumy ukázali, že človek, neustále pripojený k sieti text nečíta, ale skenuje ako robot - vyberá odvšadiaľ nesúvislé čriepky informácií, skáče z jedného miesta na druhé a informácie hodnotí takmer výlučne z hľadiska "je možné sa o to s niekým podeliť?" - nie s cieľom prebrať obsah, ale predovšetkým urobiť dojem, vyvolať emócie v podobe reakcií, emotikonov a správ.

Počas výskumu sa ukázalo, že stránky na internete nečítajú, ale letmo prezerajú podľa šablóny, pripomínajúcej písmeno F. Užívateľ si najprv prečíta niekoľko viet na začiatku, potom preskočí niekam do polovice a prečíta si zopár ďalších viet, často nie do konca, a nakoniec rýchlo preskočí na koniec, aby sa pozrel "ako to dopadlo".

Mozog odmieta spracovať veľký objem informácií. Zdroj: Tumblr

Najefektívnejším spôsobom podávania informácií obyčajnému používateľovi internetu je preto podanie informácie v podobe prevrátenej pyramídy (princíp "čím nižšie, tým menej") so záväzným zdôraznením kľúčových slov (aby spotrebitelia informácie chápali, čo je dôležité a čo menej) a s obmedzením maximálne jednej myšlienky na odsek. Len tak je možné udržať pozornosť na stránke, čo najdlhšie. Pokiaľ smerom nadol na stránke hustota informácií narastá, zdrží sa na nej len zlomok čitateľov.

Čítajte ďalej

Na problémy s vnímaním informácií si sťažujú ľudia všetkých úrovní a špecializácií - od vysoko kvalifikovaných univerzitných profesorov až po opravára práčok. Podobné sťažnosti často  počuť v akademickom prostredí, od tých, ktorí sa intenzívne zaoberajú čítaním dlhých textov a každodennými diskusiami s ľuďmi. Informujú, že aj tak nízka úroveň schopnosti prijímať informácie klesá hlbšie a hlbšie.

Červená sú oblasti, kde sa pozornosť čitateľov zdržuje najdlhšie. Žltá sú oblasti letmého prezerania. Modré a šedé oblasti sa nečítajú vôbec. Zdroj: resources.quick

Väčšina ľudí zažíva veľké problémy pri čítaní dlhších textov, nehovoriac o knihách. Dokonca aj blogy, ktoré majú len pár odsekov, sú už vnímané ako problém a nudné, a preto si nezasluhujú pozornosť.

Vzniká uzavretý kruh - dlhé písanie nemá význam, pretože to takmer nikto nebude čítať, a skrátenie objemu odovzdávaných myšlienok vedie k ďalšiemu úpadku nielen čitateľov, ale aj autorov.

Absťák a elitártsvo

Výsledkom je, že mnoho ľudí je nútených čítať jednu vetu viackrát. Pre stále pripojenie k internetu sa prudko zhoršujú návyky človeka, ako napríklad schopnosť vracať sa k už raz zhodnotenej informácii, analyzovať prečítané a zapájať obrazotvornosť. Väčšina ľudí, zvlášť mladých, už po jednom dni odlúčenia od svojich "hračiek" zažíva ťažký psychický diskomfort až depresiu hraničiacu s panikou a občas aj reálne fyzické symptómy absťáku, podobné drogovému.

Existuje názor, že schopnosť efektívne vnímať zložité texty, čítať náročnú literatúru, sa čoskoro stane elitnou záležitosťou, dostupnou len úzkej vrstve ľudí. Myšlienka to nie je nová, už aj Umberto Eco vo svojom "Mene ruže" navrhoval púšťať do knižníc len tých, ktorí sú pripravení absorbovať komplexné znalosti.

Čo robiť?

  1. Používajte mobilný telefón výlučne v nutných prípadoch. Napríklad, ak ste sa ocitli v cudzom meste a minuli sa s vaším kolegom, alebo meškáte na schôdzku. Po zvyšok doby musí byť vaša hračka v pasívnom režime, pre prípad prichádzajúceho volania, ako starý telefón stojaci na nočnom stolíku.
  2. Je nutné pamätať si, že ste cieľovým objektom informačného útoku a podľa toho je potrebné sa správať, čiže chrániť. Ako povedal prezident CBS News Richard Salant: "Naša práca nie je predávať ľuďom to, čo chcú, ale to čo chceme my."
  3. Potrebujete sa naučiť čítať knihy a nie hodiny surfovať po internete. Vezmite do úvahy, že organizmus sa bude všemožne brániť - bude sa vám krútiť hlava, budete mať nutkanie zaoberať sa čímkoľvek iným a neodolateľnú chuť "pozrieť si, čo je nové". Mozog si vymyslí čokoľvek, aby sa nemusel namáhať.

Na záver jedno video ako ilustrácia vplyvu mobilov na naše životy:

Zdroj: fun.facenews