Milovníci štvornohých miláčikov pozor: Psy nemajú radi ľudské objatie

Tvrdí to kanadský psychológ a milovníkov psov Stanley Coren.

Vedec sa dlhodobo zaoberá správaním zvierat. Na stránkach odborného časopisu Psychology Today zverejnil výsledky výskumu, v ktorom zisťoval, ako veľmi majú psy radi ľudské objatie. Coren vo svojom výskume analyzoval 250 fotiek, na ktorých majitelia psov objímajú svojich miláčikov. Vylúčil prípady, v ktorých na psov mohol pôsobiť iný stres, napríklad, keď boli zdvihnuté.

Strach psov má viacero príznakov: majú doširoka otvorené oči a je vidno ich očné bielka, sklopené alebo stiahnuté uši a odvracajú pohľad od zdroja stresu. Môžu tiež zatvárať oči, zívať alebo si olizovať pery.

Boja sa

Coren podľa skúmaných fotografií zistil, že minimálne 82 percent psov vykazuje aspoň jeden z týchto znakov. Iba 8 percent psov na fotografiách vyzeralo, že si objatie užíva a na zvyšných fotografiách bolo chovanie psov neutrálne, alebo nejednoznačné. Podľa odborníka psy väčšinou objatie tolerujú, ale neobľubujú, lebo ich tým zbavujeme schopnosti utiecť. Psy sú prispôsobené na rýchly beh. To znamená, že v prípade stresu alebo nebezpečenstva najprv utečú a hryzú len v prípade potreby.

Pohlaďte ich

Coren nie je prvým odborníkom, ktorý sa vyslovil proti objatiu psov ich majiteľmi. Svoju náklonnosť je lepšie vyjadriť pohladením, odmeňovaním a milými slovami. Aj keď je pre nás ľudí objatie pozitívnym gestom, pre psov je niečím úplne iným: dôkazom dominancie silnejšej strany.

Tagy: