Miracle Village má takmer dvesto obyvateľov. Polovica z nich sa v minulosti previnila rôznymi sexuálnymi deliktami, zvyšok sú rodinní príslušníci. Je to svojrázna samosprávna komunita a pre jej členov je poslednou šancou.

Najbližšia usadlosť je od floridskej Miracle Village vzdialená asi tri kilometre. Skoro všetci obyvatelia už boli v minulosti odsúdení za sexuálne trestné činy.

Nemajú inú možnosť 

Nachádzajú sa medzi nimi takí, ktorí pozerali detskú pornografiu, obťažovali maloletých, vlastné deti, prípadne inak nevhodne vystavovali deti sexuálnej činnosti, napríklad odhaľovaním sa. Sú medzi nimi učitelia, tréneri, duchovní, ale aj osoby, ktoré mali pohlavný styk s neplnoletými.

Táto lokalita je pre nich vhodná z dôvodu, že na základe súdneho zákazu sa nemôžu približovať ku školám, detským ihriskám, škôlkam alebo parkom. Ale aj plavárňam, autobusovým zastávkam a tiež knižniciam.

Zdroj: noahrabinowitz.com

Život na periférii 

Miracle Village, alebo zázračná dedina, ponúka svojim obyvateľom šancu, na ktorú by inde príležitosť nedostali. Napríklad v samotnej Floride nemajú možnosť nadobudnúť nehnuteľnosť, keďže podľa tamojších zákonov sa nemôžu vyskytovať v blízkosti škôl, detských ihrísk, parkov alebo iných miest, ktoré navštevujú deti.

Musia od týchto miest dodržiavať bezpečnostný odstup 300 metrov, ale niektoré samosprávy túto vzdialenosť predlžujú až na 700-800 metrov. Účelom týchto obmedzujúcich zákonov je, aby páchateľov držal čo najďalej od husto obývaných miest a štvrtí.

Stať sa obyvateľom tejto dediny nie je jednoduché. Nových členov komunity vyberajú na základe hlasovania. Denne sa prihlási približne 10-20 ľudí, ale nie každej žiadosti sa vyhovie. Pedofilných, násilníckych a drogovo závislých ľudí do komunity neprijímajú. Keďže ľudia, ktorí sú čerstvo prepustení z väzby, nemajú takmer žiadne finančné prostriedky, dostať sa do tejto dediny je pre nich splnením amerického sna.

Zdroj: noahrabinowitz.com

Z pôvodných obyvateľov ostali len niektorí

Samozrejme, aj pred nasťahovaním sexuálnych delikventov žili v okolí dediny obyčajní ľudia, prevažne rezači trstiny, ktorí aj napriek novým susedom ostali bývať na mieste pôvodného bydliska. Dokonca sa s niektorými z komunity spriatelili. Ako povedal jeden z pôvodných obyvateľov, v dedine vládne pokoj, chýba len detský džavot. Napriek tomu v dedine žijú aj deti, keďže trestanci nemajú vyslovený zákaz byť v ich prítomnosti, aj keď je možné, že bližší kontakt s nimi udržiavať nemôžu.

Bývalého 22-ročného trestanca, ktorý mal nenásilný sexuálny vzťah so štrnásťročnou, o ktorej si myslel, že je staršia, zažalovali rodičia dievčaťa. Po uplynutí výkonu dvojročného nepodmienečného trestu mu sudca nariadil aj podmienečný trest vo výške ôsmich rokov. Delikvent o sebe tvrdí, že nie je žiadny netvor a spravil chybu, za ktorú zaplatil. Nesmie však komunikovať s osobami mladšími ako 18 rokov. V dedine žije na základe súdneho nariadenia.

Zdroj: noahrabinowitz.com

Silná náboženská komunita 

Obec bola v roku 2009 založená kňazom, ktorý týmto delikventom umožnil možnosť pohybu na verejných priestranstvách. Cez deň sa môžu voľne pohybovať prakticky kdekoľvek, ale večer sa musia nachádzať v mieste zahláseného trvalého pobytu.

Miestna kresťanská komunita sa zaviazala, že im pomôže. Mnohí z trestancov absolvujú psychologické poradenstvo, hodiny náboženstva, kurzy sebaovládania a zvládania agresivity. Viacerí z nich sú zamestnaní.

Žijú tu však aj recidivisti, ako napríklad jeden tréner, ktorého odsúdili za 11-násobné marenie výkonu rozhodnutia. Ako uviedol, musí sa postaviť tvárou v tvár svojim trestným činom, pretože až potom sa môže začať meniť.

Zdroj: noahrabinowitz.com

Alternatíva voči recidíve?

Je jasné, že aj napriek permanentnej kontrole obyvateľov nie sú všetci touto dedinou nadšení. Otázne je aj, nakoľko odlúčenie od spoločnosti zabráni ich recidíve v budúcnosti. Či sa pravdepodobnosť ich pokušenia zníži. Je pravda, že mnohí tu žijú z donútenia, pretože nemajú inú možnosť, ale žije tu aj početná skupina ľudí, ktorí sa zmierili s prísnymi pravidlami a cítia byť v Zázračnej dedine doma.

Zdroj: noahrabinowitz.com

Takto sa žije v Miracle Village

Noah Rabinowitz, fotograf z Brooklynu, nedávno strávil v tejto komunite tri dni, aby sa pokúsil zdokumentovať každodenné životy tamojších obyvateľov.

„V dedine nežijú ľudia odsúdení za násilné trestné činy, to je jednoznačnou podmienkou pri výbere obyvateľov. Ide o hlboko veriacu, zovretú komunitu, ktorá si svoje pravidlá určuje sama,“ povedal fotograf po pár dňoch strávených v ich spoločnosti.

„Chcel som ku delikventom zaujať rovnaký postoj ako ku nevinným ľuďom a predstaviť skôr samotné miesto, kde žije táto samosprávna komunita ľudí, ktorých spájajú spoločné skúsenosti (nech už sú akékoľvek), ako ich samotných,“ dodal Noah Rabinowitz.

Pozrite si galériu