Fotiť akty môže byť pre niektorých ľudí veľmi nepríjemné, zvlášť pre tých, ktorí na to nie sú zvyknutí. Sú aj takí, pre ktorých je stresujúce aj fotenie, pri ktorom sú oblečení. Ale čo sa stane, keď svoj odev odloží fotograf? To sa rozhodol preskúmať americký fotožurnalista Trevor Christensen vo svojej sérii Nude Portraits.

Keď Christensen fotí portréty, je pre neho kľúčové, aby sa model cítil dobre. Rozhodol sa preto zmeniť dynamiku tradičného portrétu. Fotený zostal oblečený a sledoval nahého fotografa. "Vychádzal som z toho, že celý život som ten, ktorý sa pri fotení cíti uvoľnený, a sníma model, ktorý sa až dobre necíti. Ja sa mu s tým snažím pomôcť. Čo sa stane, keď fotograf, ktorý sa cíti nepríjemne, bude zaberať model, ktorý sa cíti rovnako zvláštne?," pýtal sa Christensen sám seba.

Pre fotografa tak išlo o veľký umelecký experiment. Rozhodol sa preskúmať, ako jeho strach a diskomfort pri fotení premení kvalitu aj atmosféru urobených záberov. Hoci je Christensen veľmi skúsený fotograf (jeho práce sa objavujú napríklad vo Washington Post, USA Today alebo na BBC), priznáva, že prvé portréty, ktoré fotil nahý, pre naho boli príšerné.

"Bolo zvláštne normálne fotiť a pokračovať v konverzácii, keď som bol nahý. A to aj s ľuďmi, ktorých som dobre poznal. Urobil som okolo päťdesiatky záberov, ktoré som si absolútne neužil," prezradil. "Ako som si na nahotu postupne zvykal, nebol som z celej procedúry tak rozrušený. Ani modeli nereagovali tak silno na to, že som vyzlečený. Dospel som tak k tomu, že fotografovaný do istej miery preberá energiu, ktorá prúdi z fotografa," uzatvára Christensen.

Pozrite si galériu

Zdroj: CNC