Vedci z Kalifornskej univerzity vyvinuli umelú inteligenciu, ktorá dokáže prevádzať mozgovú aktivitu na text. Schopnosť čítať myšlienky by mohla pomôcť ľuďom, ktorí nie sú schopní hovoriť alebo písať - napríklad pacientom so syndrómom uzamknutia (Locked-in-syndrom). O zaujímavej novinke informuje server Interesting Engineering.

Vedecká štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Nature Neuroscience s titulkom "Strojový preklad kortikálnej aktivity do textu pomocou dekódovacieho frameworku". Spoluautor štúdie Joseph Makin však zdôrazňuje, že projekt ešte nie je dotiahnutý do konca.

Čítanie myšlienok nebude sci-fi

Do štúdie boli zapojení štyria účastníci, ktorí mali kvôli epileptickým záchvatom v mozgu implantované elektródy. Vedci ich požiadali, aby nahlas opakovali päťdesiat rôznych viet a počas toho monitorovali ich mozgovú aktivitu.

Zhromaždené údaje boli následne spracované pomocou algoritmov strojového učenia. Ten ich konvertoval do číselnej sekvencie a porovnal so zvukovou nahrávkou. Po krátkom zaškolení bol systém schopný prevádzať čísla na anglické vety.

Spočiatku takto vygenerované vety nedávali vôbec žiadny zmysel, ale ako sa algoritmy vyškolili z urobených záznamov, začali sa učiť a zlepšovať. Konečný výsledok však ešte nie je úplne dokonalý - napríklad vetu "Títo hudobníci sú úžasne zladení." umelá inteligencia preložila ako "Špenát bol slávny spevák."

K dokonalosti je ešte ďaleko

Hoci sa z uvedeného príkladu môže zdať, že umelá inteligencia bola vo svojich "prekladoch mozgovej aktivity" pomerne často "mimo", vedci sú s výsledkami spokojní. Miera chýb sa podľa nich pohybovala okolo troch percent, čo je výrazne menej ako u predchádzajúcich podobných experimentov.

Ďalšia vec, ktorú bude potrebné vyriešiť, je skutočnosť, že štúdia sledovala súvislosť mozgovej aktivity s hovorenou rečou. Pre pacientov trpiacich syndrómom uzamknutia a pre tých, ktorí nikdy vo svojom živote nehovorili, ale bude potrebné analyzovať odozvu mozgu na myšlienky.

Asi najväčším nedostatkom tohto riešenia je nutnosť používať mozgové implantáty. To je predsa len zásah, ktorý nebude pre väčšinu potenciálnych užívateľov akceptovateľný. Vedecký tím preto stále pracuje na vylepšovaní svojej technológie tak, aby bola použiteľná v praxi.

Zdroj: CNC