Fyzici z britskej Lancaster University umiestnili štyri dieliky stavebnice Lego a jedného Lego panáčika do tzv. rozpúšťacieho refrigerátoru a ochladili ich na teplotu blížiacu sa absolútnej nule, čo je -273,15 stupňov Celzia.

Počas tohto pozoruhodného experimentu vyšlo najavo, že farebné plastové tehličky sú vďaka svojmu zvláštnemu tvaru a zloženiu vynikajúcimi tepelnými izolátormi a teoreticky by mohli nájsť uplatnenie napríklad pri vývoji kvantových počítačov.

Rozpúšťací refrigerátor, ktorým vyššie menovaná univerzita disponuje, je najúčinnejším zariadením svojho druhu na svete. Podľa dostupných informácií dokáže dosiahnuť teplotu 1,6 milistupňa nad absolútnou nulou.

Na základe svojich výsledkov sa tím domnieva, že LEGO kocky - respektíve ich dizajn a plast, z ktorého sú zhotovené - by skutočne mohli nahradiť niektoré pevné a oveľa drahšie materiály, ktoré sa v súčasnosti používajú na výrobu určitých vedeckých zariadení.

 "Zistili sme, že upínacie usporiadanie medzi Lego kockami spôsobuje, že sa štruktúry z Lega pri kryogénnych teplotách správajú ako extrémne dobrý tepelný izolátor," konštatoval hlavný bádateľ Dimitry Zmeev a dodal:

"To je veľmi žiaduce u konštrukčných materiálov využívaných pre navrhovanie budúcich vedeckých zariadení, ako sú rozpúšťacie refrigátory."

Zdroj: CNC