Prečo rovery skúmajú iba povrch Marsu? Zdá sa, akoby sa NASA o Venušu nezaujímala, v skutočnosti ale na to má dobrý dôvod.

Posledné video spoločnosti SciShow skúma, prečo ľudstvo ešte neposlalo pristávaciu jednotku na Venušu, keď Mars už obdarilo celkom štyrmi rovermi, z ktorých tri prešli relatívne dlhú púť po povrchu červenej planéty.

Odpoveď je pomerne jednoduchá - podmienky na Venuši sú také zlé, že je tam nielen nemožné vybudovať ľudskú kolóniu, ale aj stroje by zle znášali tamojšie prostredie. Hoci je Merkúr bližšie k Slnku, na Venuši, ktorá je druhá v poradí, je teplota ešte vyššia, približne 471 stupňov Celzia, takže atmosféra planéty je skutočné horúca.

Na začiatku svojej histórie bola Venuša pravdepodobne planétou podobnou Zemi, s rozľahlými morami, ale v dôsledku skleníkového efektu je dnes tamojšia „atmosféra“ veľmi horúca, oceány sa odparili a akoby to nestačilo, pravidelne tam prší kyslý dážď. Takže Venuša má krásny len názov, inak je to úplné peklo.

V minulosti sa na nej už pokúšali so sondami, ale aj tie najsilnejšie vydržali na planéte iba dve hodiny.

Zdroj: YouTube