Japonsko podporí vývoj technológií, ktoré by mohli z ľudí urobiť kyborgov alebo umožniť umelú hibernáciu

Japonská vláda sľúbila uvoľniť 100 miliárd jenov (845 miliónov eur) na výskumné projekty zamerané napríklad na umelú hibernáciu či vývoj technológií, ktoré by nás mohli premeniť na kyborgov.

V rámci tejto iniciatívy boli vedci vyzvaní, aby navrhli efektívne spôsoby, ako odvrátiť problémy, ktoré krajine vychádzajúceho slnka hrozia v dôsledku starnutia populácie a znižovania pôrodnosti. Konkrétne ide napríklad o nedostatok pracovných síl.

Zdá sa, že podľa niektorých odborníkov riešenie spočíva práve v nahradzovaní našich orgánov sofistikovanými elektronickými zariadeniami a v ukladaní ľudí do stavu podobného zimnému spánku.

100 miliárd pre 25 výskumných zámerov

Denník Nikkei Asian Review uviedol, že Japonsko chce investovať do výskumu v celkom 25 rôznych oblastiach, medzi ktoré patrí napríklad aj zalesňovanie alebo recyklácia priemyselného odpadu. Keď budú predložené všetky návrhy, vláda rozhodne, ako vyššie uvedenú sumu rozdelí.

Netreba asi dodávať, že pôjde o beh na dlhú trať - deadliny jednotlivých projektov boli stanovené na obdobie 2035 až 2060.

Ak všetko pôjde dobre, japonskí kyborgovia by mohli uzrieť svetlo sveta už za tridsať rokov, teda v roku 2050. V tom istom roku by mala byť zavedená aj umelá hibernácia, o ktorej sa predpokladá, že nám okrem iného pomôže dožívať sa oveľa vyššieho veku.

Zdroj: CNC