Americký Pentagon venuje veľkú pozornosť mozgu. Agentúra ministerstva obrany pre pokročilé výskumné projekty DARPA vyvíja technológiu, ktorá môže komunikovať priamo s ľudským mozgom.

Cieľom výskumu nie je ani tak ovládať myseľ vojakov, ale naopak umožniť vojakom, aby svoju mysľou ovládali zbraňové systémy a ďalšie zariadenia. Vývojári DARPA plánujú vytvoriť praktické obojsmerné rozhranie, v podobe helmy alebo podobného zariadenia na hlavu operátora, s ktorým by bolo možné jednoducho ovládať zvolenú zbraň či stroj.

Ako by to malo fungovať?

Keď chce ľudský mozog vyvolať nejakú akciu, tak vyšle signály nervovým systémom ku končatinám, orgánom a ďalším častiam tela. Z mozgu každého u nás neustále prúdi množstvo inštrukcií, vďaka ktorým fungujeme v každodennom živote. Keď ale ľudia chcú ovládať stroje a zariadenia, tak k tomu potrebujú prostredníka. Tým je klasický ovládací systém s pákami, tlačidlami a displejom, s ktorými pracujú ľudské končatiny a zmysly.

Čo keby sme ale takého prostredníka vynechali a ovládali zariadenia priamo svojou mysľou? Práve to je cieľom programu Next Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3), ktorý DARPA v súčasnej dobe financuje.

V rámci programu by malo vzniknúť rozhranie, s ktorého pomocou by mozog mohol priamo posielať inštrukcie ovládaným zbraniam, strojom či prístrojom a vynechal pritom ruky a nohy. Podľa dostupných informácií DARPA v tomto výskume zisťuje použiteľnosť magnetizmu, elektriny ultrazvuku alebo aj svetelného žiarenia pre takéto rozhrania.

Pokiaľ bude vývoj rozhranie pre ovládanie strojov a prístrojov mozgu úspešný, tak to bude mať ďalekosiahle dôsledky. Namiesto vývoja komplikovaných ovládacích systémov pre každý stroj alebo zbraň bude možné použiť ovládanie mysľou.

Takáto neurotechnológia by tiež zjednodušila ovládanie nositeľnej elektroniky a množstva ďalších zariadení, nielen vojenských, ale aj civilných aplikácií. Pre predstavu, správcovia počítačových sietí by s takýmto zariadením mohli "ucítiť", keď dôjde k narušeniu počítačovej siete vonkajším útokom alebo napríklad poruchou systému.

Agentúra DARPA v rámci programu Next Generation Nonsurgical Neurotechnology udelila kontrakty celkom 6 tímom, ktoré pracujú na vývoji rozhrania pre ovládanie myslí. Každá z týchto skupín pritom dostala až takmer 20 miliónov dolárov.

Tímy majú rok času na to, aby vyvinuli zariadenie schopné čítať z mozgu myšlienky súvisiace s ovládaním zariadení, a tiež ich tam zapisovať, aby rozhranie bolo obojsmerné. Potom bude nasledovať obdobie 18 mesiacov pre testy neurotechnológie na zvieratách a nakoniec klinické testy mozgového rozhrania na ľuďoch.

Zdroj: CNC