Vedci spočítali, aká veľká by musela byť posádka pre viacgeneračný let k najbližšej hviezdnej sústave. Proxima Centauri sa od nás nachádza 4,3 svetelných rokov. Francúzski vedci Fréderir Marin a Camille Beluffi sa pozreli na jeden zo zaujímavých aspektov medzihviezdneho cestovania.

K najbližšej hviezdnej sústave poletíme zrejme veľmi, veľmi dlho. Pôjde o viacgeneračný let. Koľko ľudí sa musí nalodiť, aby sme k cudzej hviezdnej sústave prileteli s geneticky zdravými jedincami?

Opúšťame Slnečnú sústavu

Už takmer šesť desaťročí je človek prítomný v kozmickom priestore. Lietame na obežnú dráhu vlastnej planéty a hrdo to označujeme za lety do vesmíru. Ľudská noha zatiaľ nespočinula ani na inej planéte Slnečnej sústavy, takže o medzihviezdnych rokoch si môžeme nechať len zdať. Ale čo keby ... raz?

Ak ľudstvo nechce mať konečný dátum svojej existencie, musí jedného dňa svoju kolísku opustiť. Zem a ani Slnko tu nebudú večne.

Zdroj: NASA

​Najbližšia hviezdna sústava je veľmi ďaleko

Najbližšou hviezdou od Slnka je Proxima Centauri, ktorá je členkou trojhviezdia Alfa Centauri. Červený trpaslík sa nachádza vo vzdialenosti 4,3 svetelných rokov, čo je asi 4 × 1013 km. U Proximy Centauri objavili vedci nedávno potenciálne obývateľnú planétu Proxima b.

Existujú dve základné skupiny spôsobov, ako cestovať vesmírom. Prvou skupinou sú sci-fi možnosti. Môžeme tam zaradiť spôsoby, o ktorých vlastne ani nevieme, či sú možné alebo existujú. Môže ísť o warpový pohon, červie diery a vôbec cestovanie rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla.

Druhá skupina je viac konvenčná. Môžeme sem zaradiť spôsoby, ktoré sú možné súčasnými technológiami alebo budú dostupné v najbližších desiatkach rokov.

Zaujímavý spôsob cestovania vesmírom ponúka projekt Orion alebo jeho novšia verzia Medúza. K pohonu kozmickej lode využívajú jadrové bomby.

Zdroj: Shutterstock

​Koľko ľudí bude potrebných?

Marin a Beluffi museli pre svoje simulácie definovať niekoľko parametrov. Jedným z nich bola dĺžka letu. Ako inšpiráciu si vzali sondu Parker Solar Probe, ktorá v auguste odštartuje k Slnku.

Sonda sa priblíži k Slnku na rekordne krátku vzdialenosť a rekordná bude aj jej rýchlosť - 200 km / s. To rozhodne nie je málo. Je to 720 tisíc km / h, čiže 0,067% rýchlosti svetla.

Ak by sme podobnou rýchlosťou vypustili kozmickú loď, trvalo by ju to k Proxime Centauri neuveriteľných 6 300 rokov!
Zdroj: Shutterstock

​Marin a Beluffi vyvinuli softvér HERITAGE vychádzajúci z metódy Monte Carlo. HERITAGE náhodne spojí dvoch členov posádky rôzneho pohlavia a vyhodnotí, či môžu mať spolu dieťa.

Do úvahy sa berú rôzne parametre - neplodnosť, náhodné úmrtie členov posádky, vekové obmedzenia, v ktorom by prebiehalo rozmnožovanie a pod. Program tiež overí, či žena už nie je tehotná. V neposlednom rade je cieľom vyvarovať sa inbreedingu (príbuzenskej plemenitbe, v biológii ide o párenie medzi príbuznými jedincami).

Ak by posádka mala na začiatku len 32 členov, bola by pravdepodobnosť úspechu 0 percent, pretože v tak malej skupine ľudí sa nedá zabrániť inbreedingu.

U 50 členov posádky (25 dvojíc) vedie misia k vyhynutiu v 50 ± 15 percentách prípadov (ak zakážeme inbreeding). S rastúcim počtom členov posádky stúpa aj pravdepodobnosť úspechu. Minimálny počet členov posádky je podľa záverov štúdie 98.

Štúdia sa venuje iba určeniu minimálneho počtu členov posádky. Počas tak dlhej cesty môže dôjsť k sérii udalostí, ktoré povedú k vyhynutiu celej populácie.

Výlet k Slnku? Letieť môžete aj vy

Na prelome júla a augusta odštartuje k Slnku sonda Parker Solar Probe. A vy môžete letieť tiež.

Zdroj: CNC