Chytré reproduktory s digitálnymi asistentmi sú už bežným štandardom, ďalšou métou technologického pokroku v domácnostiach je múdra domáca stena, ktorá bude sledovať dianie okolo a podľa toho domácnosť riadiť.

Wall ++ je unikátnym projektom z rúk univerzity Carnegie Mellon a spoločnosti Disney, ktorý urobí z obyčajnej steny chytrú, a to za cene 20 dolárov za meter.

Múdra stena je vytvorená prostredníctvom kondukčnej farby a senzorov v podobe siete "natretých" elektród. Vďaka tomu sa zo steny v zásade stane touchpad, povrch citlivý na dotyk a gestá a okrem iného tiež elektromagnetický senzor, ktorý môže registrovať v priestore zariadenia ako je telefón či tablet.

To znamená, že stena môže monitorovať, čo sa deje v izbe. Najmä citlivosť elektromagnetického senzora prekvapí - dokáže rozpoznať, aké elektrické zariadenie v izbe je práve aktívne. A to napríklad aj samotný touchpad v notebooku.

Na základe zistených informácií potom môže riadiaca jednotka podľa potreby zhasínať svetlá, ovládať televíziu či komunikovať so spotrebičmi v domácnosti. Stena by mala mať možnosť tiež spoznať osoby v izbe, ktoré u seba budú mať špecifické zariadenia či gadgety a rozoznať tak jednotlivých členov rodiny.

Stena nemá žiadne grafické či akustické výstupy. Je len obrím multisenzorom, ktorý prijíma rôzne informácie na ďalšie spracovanie. Rozpoznávať pritom môže aj gestá aplikované buď priamo na stene, alebo v jej blízkosti. Dobre by teda mohla spolupracovať práve s domácimi digitálnymi asistentmi.