Pokúste sa necítiť úplne bezvýznamným.

ESA po dlhých rokoch práce vytvorila najpodrobnejšiu mapu, ktorá obsahuje 1,7 miliárd hviezd našej galaxie.

Takto vyzerá:

Galaxia Mliečnej dráhy Galaxia Mliečnej dráhy Zdroj: ESA

​​Ak sa vám páči, môžete si túto 54 MB mapu stiahnuť vo veľkosti 8000 x 4000 pixelov a postupne si ju zväčšovať.  

Mliečna dráha je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Je to špirálová galaxia s priečkou, ktorá je časťou miestnej skupiny galaxií. Patrí medzi miliardy galaxií v pozorovateľnom vesmíre. Jej pomenovanie je prekladom z latinského Via Lactea, ktorý je prekladom gréckeho Γαλαξίας (Galaxias). Meno odkazuje na bledý pás svetla vytvoreného početnými vzdialenými hviezdami vzdialenejších galaktických ramien, ktoré môžeme vidieť zo Zeme.

Zdroj: ESA