Vedci vyvíjajú špeciálny druh robota, ktorý bude človeku pomáhať aj pri oprave iných strojov a robotov. Robot bude automaticky rozpoznávať, v čom by mohol pomôcť a proaktívne interagovať s človekom. Prvé nasadenie sa očakáva okolo roku 2020.

Na projekte SecondHands spolupracuje niekoľko vedeckých tímov z rôznych univerzít (UCL, Sapienza University of Rome, Karlsruhe Institute of Technology, EPFL a ďalšie), pričom všetko je naviazané na reálne použitie, ktoré zabezpečí spoločnosť Ocado so špecializáciou na automatizované sklady. Hlavným cieľom je vyvinúť robotického asistenta, ktorý by zefektívnil prácu človeka - bol by mu nápomocný v oveľa širšom meradle, než napríklad klasická robotická ruka.

Robotické systémy sú vo výrobe aj pri opravovaní iných strojov využívané stále viac. Vo väčšine prípadov ide ale o pomerne jednoduché konštrukcie, typicky len programovateľné robotické paže, ktoré reagujú na pár senzorov.

​SecondHands chce ísť ale oveľa ďalej a postaviť kompletného pohybujúceho sa robota, ktorý bude v tomto prostredí zvládať komplexné úlohy a bude skutočným pomocníkom človeka.

Zdroj: SecondHands

Pomáhať človeku

Už samotný názov projektu napovedá, že vyvíjaný robot má slúžiť ako druhá ruka, alebo skôr pomocná ruka človeka. V tomto prípade je všetko zamerané na servisných pracovníkov, ktorí manipulujú s rôznymi objektmi a potrebujú neustále rôzne pomocné nástroje.

Robot by v takom prípade spolupracoval s človekom podobne, ako keby išlo o druhého človeka. Spoločne tak môžu zdvihnúť napríklad veľký predmet na stôl, môže na chvíľu niečo podržať a podobne. Robot ale nie je tak obmedzený ako ľudský spolupracovník a môže ponúknuť niečo navyše. Vďaka pevnej konštrukcii a moderným technológiám môže pomôcť s objektmi s väčšou hmotnosťou alebo naopak ponúknuť extrémnu stabilitu a jemnosť u presných operácií, kde to bude potrebné.

Takáto pomoc sa pochopiteľne hodí vždy, tvorcovia ale chcú ísť ešte ďalej. Namiesto toho, aby robot len ​​plnil príkazy ľudského spolupracovníka, chová sa oveľa viac ako človek a snaží sa predvídať a pracovať s kontextom danej situácie. V ideálnom prípade tak sám ponúkne pomoc alebo rovno automaticky pomôže s danou úlohou alebo jej konkrétnej častí. Včas detekuje danú úlohu, ktorá sa bude riešiť alebo sa rieši a už bude mať pripravené potrebné nástroje, s ktorými pracovník alebo robot bude musieť manipulovať v nasledujúcich minútach.

Telo aj mozog

Robot sa pochopiteľne skladá z množstva častí a na každej z nich pracujú už spomínané rôzne tímy vedcov. Okrem samotnej robotickej konštrukcie (všetko je postavené na robotickej platforme Armar-6) je to operačný systém, rozpoznávanie objektov pomocou dvojice kamier alebo analýza a predikcie objektov, ľudí a daných situácií (rekonštrukcia scény v 3D simuláciu), ktoré je nutné riešiť.

Nechýba ani možnosť rozpoznávania hlasu - ľudský spolupracovník robota môže ľahko o niečo požiadať a komunikovať s ním. Všetko završuje aj schopnosť sa učiť priamo v reálnom prostredí veciam, ktoré robot nevie z výroby.

Zdroj: SecondHands

​Dostupnosť v roku 2020

Tím na začiatku tohto roka predstavil prvý čiastočne funkčný prototyp, ktorý už obsahuje množstvo zmienených častí, pričom softvérové ​​časťi sú väčšinou dostupné ako open-source.

Vzhľadom na pomerne veľký počtov vedcov, ktoré tímy tvoria, sa očakáva finálna verzia robota okolo roku 2020, čo znie pomerne realisticky. Musíme totiž myslieť na to, že v oblasti umelej inteligencie s využitím hlbokých neurónových sietí sa veľmi zrýchľuje vývoj a schopnosti podobných systémov, ktoré si musia poradiť s dynamickým prostredím, ktoré sa neustále mení.

Zdroj: CNC