Nie je tajomstvom, že chystá Apple vlastné okuliare pre virtuálnu aj rozšírenú realitu, Tim Cook na to už niekoľkokrát upozorňoval. Dokonca dodal, že technológia, ktorú firma potrebuje pre vytvorenie požadovaných okuliarov, zatiaľ ani neexistuje. To ale znamená, že Apple usilovne pracuje na niečom novom a dosť možno potrebnú technológiu vyvíja.

Poukazuje na to nový patent, ktorý bol zaregistrovaný na americkom patentovom úrade. Jedným zo základných cieľov je podľa všetkého výroba okuliarov či headsetu, ktorý je oveľa ľahší a pohodlnejší na každodenné nosenie. Moderné okuliare, ako HoloLens či Oculus Rift, sú totiž stále veľmi kostrbaté a veľké.

Apple by rád u svojich okuliarov využil takzvaný katadioptrický systém, ktorý používa zaoblené šošovky a zrkadielko pre kombináciu lomu svetla a jeho odrazu do jediného celku. Podobný systém sa používa u optických teleskopov, mikroskopov a ďalších zariadení a vývojári by tým mohli dosiahnuť podstatné zľahčenie a stenčenie dizajnu okuliarov.

Zatiaľ to, samozrejme, môžeme brať len ako špekuláciu, pretože registrácia patentov nemusí nutne znamenať, že je nové zariadenie vo vývoji či vôbec na ceste. Apple by však bol sám proti sebe, keby nenaskočil na rozbehnutý vlak virtuálnej a rozšírenej reality.

Zdroj: CNC