Tupozrakosť je očnou vadou, v ktorej je kvalita videnia znížená u jedného oka, najčastejšie ďalekozrakosťou. Výsledkom je jeho postupné zakrpatenie, človek prestane vnímať hĺbku a vidieť trojrozmerne.

Liečba prebieha zapájaním a trénovaním postihnutého oka do bežnej prevádzky prostým prikrytím toho zdravého. Po novom sa ale na liečbu tupozrakosti začína používať aj virtuálna realita. Priekopníkom je pritom očná klinika UVEA z Martina.

Pacienti využívajú Oculus Rift so špeciálnym softvérom, ktorý dokáže upravovať kvalitu obrazu pre každé oko zvlášť. Chorému oku je teda premietaný perfektný obraz s dobrým kontrastom, naopak tomu zdravému s nižším jasom, kontrastom či menšou šírkou pre obmedzenie periférneho videnia.

Mozog potom začne oveľa viac zapájať choré oko, ktoré pozerá na kvalitnejší obraz. Na rozdiel od tradičnej metódy ale nie je úplne obmedzené vnímanie zdravým okom, takže môže mozog lepšie riadiť ich koordináciu.

Liečba tupozrakosti je najefektívnejšia u detí do veku sedem rokov, veľmi často je ale objavená až v neskoršom veku po nástupe do školy. Tu by mala nová metóda uľahčiť a urýchliť skvalitnenie zraku vďaka vyššej efektivite aj medzi staršími pacientami či medzi dospelými.

Zdroj: CNC