Spoločnosť Magic Leap, ktorá na seba počas svojej krátkej existencie už niekoľkokrát upozornila, vyvinula v spolupráci s univerzitou v Berkeley novú technológiu, ktorá dokáže pohlcovať svetlo z doteraz najväčšieho množstva uhlov. Týmto spôsobom môžu výskumníci zdokonaliť napríklad technológie hologramov.

Vedci pracujú dokonca na neviditeľnom plášti. Ilúziu neviditeľnosti je možné docieliť práve vďaka ohýbaniu svetla. Dve vhodne umiestnené šošovky dokážu zdeformovať svetlo tak, že všetko medzi nimi sa zdá neviditeľné.

Primárna oblasť, na ktorú sa startup Magic Leap zameriava, je ale takzvaná zmiešaná realita. Ide o ďalší stupeň projekcie umelých objektov, kedy sú do reálneho sveta cez pokrokové okuliare premietané umelé obrazy, ktoré sa ale správajú ako živé. To je hlavný rozdiel oproti rozšírenej realite, ktorá napríklad umožňuje vyskúšať si cez kameru smartfónu, ako bude v interiéri vyzerať pohovka alebo kreslo. Podobný virtuálny katalóg chystá už aj nábytkársky reťazec Ikea.

A to nie je všetko

Zmiešaná realita toho ale sľubuje oveľa viac. Magic Leap pripravuje vlastné okuliare, ktoré by mali obsahovať špeciálny čip. Ten bude premietať prenášaný obraz, ktorý následne preklopí k očiam užívateľa. Týmto spôsobom by malo dôjsť k úplne neskreslenej projekcii obrazu. Reflexia je dokonca presnejšia, než odraz svetla od zrkadla. Na docielenie tohto javu sú potrebné nanomateriály, ktoré lom a odraz svetla ovplyvňujú. Podľa práce ide o silikonový čip, do ktorého sú vyrezané mikroskopické drážky. Tie pohlcujú svetlo veľkého rozsahu vlnových dĺžok a uhlov.

Tento princíp je už ale prírode dávno známy. Podobným spôsobom sa totiž krídla motýlov a perá pávov javia tak pestrofarebné. To aj napriek tomu, že neobsahujú žiadny pigment. Ide len o špecifický povrch, ktorý odráža svetlo presnej vlnovej dĺžky a tým vytvára obraz. Rovnaká technológia sa požíva aj na antireflexnú úpravu okuliarov.

Zdroj: CNC