Tí, ktorí porušia zákaz vychádzania, nie sú pokutovaní, ale ich buď bijú palicou, alebo im dávajú robiť drepy a kľuky, aby ich ponížili.

V jednej z najľudnatejších krajín sveta bol pred niekoľkými dňami vyhlásený celkový zákaz vychádzania s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. V rámci tohto zákazu nie je nikomu dovolené opustiť svoj domov. Toto nariadenie platí 21 dní.

Tomu, kto ho poruší však nie je uložená pokuta, ako v ostatných krajinách, ale policajti ho verejne ponížia. Znie to drasticky, ale je to tak. Verejné poníženie zahŕňa bitie palicou, drepovanie, alebo robenie kľukov. Pointou je, že verejné ponižovanie je väčšou hanbou ako pokuta, ktorú by mnohí nevedeli zaplatiť.

Zdroj: YouTube