Najnovší výskum EÚ nedáva veľkú budúcnosť plážam, ak bude globálne otepľovanie pokračovať týmto tempom.

Vedci Spoločného výskumného centra Európskej komisie používajú satelitné snímky na monitorovanie vývoja piesočnatých pláží za posledných 30 rokov a na modelovanie toho, ako by mohli byť v budúcnosti ovplyvnené pokračujúcim globálnym otepľovaním.

„Do konca storočia sme zistili, že polovica svetových pláží bude erodovaná o viac ako 100 metrov, čo znamená, že sa pravdepodobne stratia,“

povedal Michalis Vousdoukas, výskumník v Ispre, malom meste v severnom Taliansku.

Podľa štúdie uverejnenej v publikácii Nature Climate Change závisí rozsah hrozby od toho, ako sa globálne teploty zmenia do roku 2100. Vyššie teploty znamenajú stúpanie hladín morí a prudšie búrky v niektorých oblastiach, čo zvyšuje stratu pláží vo vlnách.

Pobrežné oblasti sú už silne ovplyvnené ľudskou činnosťou, napríklad stavbami alebo priehradami, čo vedie k menšiemu množstvu sedimentu potrebného na regeneráciu pláží v oceánoch.

Zdroj: Time