Henleyho index: Na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko v hodnotení pasov?

Henleyho index cestovných pasov (Henley Passport Index - HPI) od roku 2006 hodnotí a porovnáva slobodu pohybu držiteľov pasov 199-ich krajín sveta. V dnešnom článku sa dozviete, aké sú kritériá hodnotenia a na ktorej priečke sa tento mesiac umiestnilo Slovensko.

Sila cestovného pasu podľa firmy Henley & Partners spočíva v počte zahraničných území, ktoré môžu jeho držitelia navštíviť bez vízovej povinnosti. Pri zostavovaní databázy Henley & Partners spolupracujú s Medzinárodnou asociáciou pre leteckú dopravu a jednotlivým krajinám prideľujú takzvané bezvízové body – jeden bod za každú krajinu, ktorá umožní držiteľovi pasu bezvízový vstup.

Pri bodovaní sa do úvahy berú všetky destinácie a teritóriá v databáze Medzinárodnej asociácie pre leteckú dopravu, ale nie každé územie vydáva príslušný cestovný pas – z toho dôvodu je celkový počet hodnotených pasov nižší ako počet krajín berúcich sa do úvahy. Presne 199 pasov oproti 227 destináciám, ktoré majú cestovné obmedzenia. Ako príklad na porovnanie slúži dospelá osoba s obyčajným pasom (nie diplomatickým, dočasným a podobne), cestujúca za účelom práce alebo dovolenky na minimálne tri dni, ktorá do cudzej krajiny priletí aj odletí z toho istého letiska.

Pre zaujímavosť spomenieme, že špecifické podmienky pre vstup do cudzích krajín, akými sú príslušné očkovanie, doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na spiatočnú cestu či hotelová rezervácia sa za cestovné obmedzenia nepovažujú.

Posledné hodnotenie Henleyho Indexu bolo zverejnené tento mesiac druhého júla. O prvé miesto sa podelilo Japonsko so Singapurom s hodnotením 189 bodov, nasledované Južnou Kóreou, Nemeckom a Fínskom na druhom mieste s 187 bodmi. Na treťom mieste skončilo Taliansko, Luxembursko a Dánsko s bezvízovým prístupom do 186-ich krajín. Držitelia slovenského pasu sa bez víz dostanú až do 179-ich krajín sveta, čím sme spolu so Slovinskom a Litvou obsadili desiatu priečku a predbehli tak Maďarsko, Poľsko, Bulharsko a Rusko. Posledné priečky obsadil Afganistan, Irak, Sýria a Pakistan.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť tu.

Zdroj: HPI