Mestská rada Benátok odhlasovala zavedenie taxy, ktorú zaplatia turisti, čo v meste strávia len deň a neprenocujú. Vybrané peniaze pôjdu na údržbu mesta. Tento rok jednodňoví výletníci za návštevu Benátok zaplatia tri eurá, v ďalších dňoch bude poplatok vyšší.

Valná väčšina mestských poslancov zavedenie vstupného poplatku na zasadnutí podporila. Od budúceho roka sa suma v závislosti na turistickej sezóne zvýši na šesť až desať eur. Podľa starostu Luigiho Brugnara vstupné najskôr zahrnú do ceny cestovných lístkov spoločností, ktoré turistov do Benátok dopravujú.

Poplatku sa vyhnú tí, ktorí v meste na lagúne stránia noc - miestne hotely ich zohľadňujú v cene ubytovania a deti mladšie ako šesť rokov.

Populácia Benátčanov sa v posledných desaťročiach markantne znížila. Zatiaľ čo po druhej svetovej vojne tu žilo 175 tisíc ľudí, dnes ich je v meste asi 50 tisíc.

Vzhľadom na obrovský počet návštevníkov zaplatia podľa starostu Benátky každý rok za upratovanie mesta o 30 miliónov eur viac než porovnateľne veľké historické mestá.

Mesto na lagúne ročne navštívi 25 miliónov turistov, z toho 14 miliónov tu strávi len deň. Mnohí z nich si vezú občerstvenie so sebou a nijak tým pádom miestnej ekonomike neprispievajú.

Na začiatku februára mestská rada rozhodla, že od roku 2022 si turisti budú musieť svoj pobyt v meste na lagúne rezervovať - dostane sa sem len obmedzený počet návštevníkov.

Zdroj: CNC