Zastávky podporujú biodiverzitu a zároveň zachytávajú prach, zlepšujú kvalitu ovzdušia a zadržiavajú dažďovú vodu.

V holandskom meste Utrecht boli strechy stoviek autobusových zastávok pokryté rastlinami ako dar pre včely medonosné.

Celkovo takto v Utrechte rastlinami upravili 316 zastávok, ktoré týmto spôsobom podporujú biodiverzitu mesta, pomáhajú medonosným včelám a čmeliakom, ale pomáhajú tiež zachytávať prach a zadržiavať dažďovú vodu.

O strechy zastávok sa starajú pracovníci, ktorí jazdia v elektrických vozidlách. Autobusové zastávky sú vybavené energeticky úspornými LED svietidlami a bambusovými lavičkami.

Sú len jedným z mnohých opatrení, ktoré Utrecht zaviedol v snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia. Cieľom mesta je do konca roka zaviesť 55 nových elektrických autobusov a do roku 2028 „úplne čistú verejnú dopravu“. Elektrická energia použitá na napájanie autobusov bude pochádzať priamo z holandských veterných mlynov.

Utrecht tiež prevádzkuje systém, ktorý umožňuje obyvateľom požiadať o finančné prostriedky na transformáciu vlastných striech na zelené strechy.

Zdroj: Independent