Môžeme pracovať s prírodou alebo pracovať proti nej. Príkladom prvého prístupu sú architekti, ktorí namiesto rúbania začleňujú stromy do svojich projektov ako súčasť nových stavieb.

​Odlesňovanie má významný dopad na životné prostredie. Mnohé štúdie naznačujú, že intenzívne rúbanie stromov prispieva ku globálnemu otepľovaniu, ovplyvňuje aj kolobeh vody v prírode. Dochádza k poklesu množstvu vody v pôde a vo vzduchu, ničeniu pôdy a tým aj k poklesu biodiverzity.

Urbanizácia tvorí len malú časť globálneho odlesňovania, ale má výrazný psychologický dopad. Budeme rúbať lesy, aby sme mali viac miesta na stavbu ďalších budov, alebo sa pokúsime začleniť domy do krajiny? V galérii nájdete zábery, ktoré dokazujú, že je možné budovať bez toho, aby príroda utrpela.

Pozrite si galériu

Netradičné obydlia: Bývali by ste v korunách stromov?

Pamätáte sa, ako sme si stavali v detstve rôzne malé bunkre, kde sme sa mohli schovať pred dohľadom dospelých? Tieto nostalgické spomienky vám pomôžeme vrátiť späť...

Zdroj: CNC